Årsmöte!

Här hittar Du all information som gäller för årsmötet. Klicka på denna länken för att komma till en sida med allt samlat material.

Årsmöte för Jonstorps By- och företagsförening, hålls onsdagen den 18 augusti 2021 kl.19.00 i Jonstorpsskolans matsal.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – som tillsammans med
  årsmötesordföranden skall justera protokollet
 5. Fastställande av röstlängd för mötet
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för 2022
 11. Val av
  a) ordförande
  b) ledamöter
  c) suppleanter
  d) revisorer och revisorsuppleant
  e) valberedning
 12. Inkomna förslag/motioner
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötet avslutas

Styrelsen för Jonstorps By- och företagsförening
Jonstorp 21 juli 2021


Sista rycket – hjälp till så når vi målet!

I senaste Byabladet skrev vi om det fantastiska ”kick-off”-arrangemanget den 16 maj, som genomfördes tillsammans med 11 föreningar och aktörer med tipsrunda och individuella spadtag, för det kommande Sport-och aktivitescentrum/Active Park

I dagsläget har hela 335 unika privatpersoner/hushåll (det finns ca. 700 hushåll i själva Jonstorp) i Jonstorp, samhällen utanför Jonstorp och ”jonstorpare i förskingringen” köpt kvadratmeterpaket utifrån följande fördelning:
65 st har köpt ”Familj Guld” á 1000 kr
104 st har köpt ”Familjepaketet” á 500 kr
105 st har köpt ”Jonstorparen” á 250 kr
56 st har köpt ”Gräsroten” á 100 kr
samt ett par st har bidragit med lite större belopp.
Sammanlagt har i skrivande stund insamlingen inbringat hela 170.000 kr och motsvarande 2.665 m²! Därtill har olika företag bidragit med 90.000 kr. Vi har kommit en god bit på väg mot slutspurten men har ca 5% – motsvarande 300-350.000 kr – kvar för full finansiering av hela Active Park.

Det finns således fortfarande tid och möjlighet att köpa och bidra till kvadratmetrar för dig som ännu inte bidragit, alternativt för dig som vill uppgradera de kvadratmetrar man köpte i maj eller juni och lägga mellanskillnaden upp till nästa nivå.
Köpte man för 100 kr kan man lägga mellanskillnaden 150 kr upp till 250 kr, köpte man för 250 kr kan man lägga mellanskillnaden 250 kr upp till 500 kr och 500 kr upp till 1.000 kr
Viktigt att man anger namn och adress samt vilken uppgradering man gör, så att vi kan uppdatera rätt
Swishar gör man på 123 487 68 01.

Som de flesta säkert har märkt så kunde arbetet med konstgräsplanen, den största delen av aktivitetscentret komma igång i slutet av maj och har genomförts under lite deygt sex veckor. Planen är i princip färdig, endast besiktning är kvar. Detta kunde göras då Allmänna arvsfonden, den största externa finansiären, villkorade sina medel till att gå till färdigställandet av planen.

I början av juli bidrog funktionshinderrörelsen DHR:s lokala Höganäsavdelning också med 40.000 kr till att anpassa utegymmaskinerna för funktionsnedsatta personer. Dessförinnan kom också lite medel som skall bidra till att göra miljön runt boulebanorna trevliga och mysiga – så att det blir en populär mötesplats för invånarna i alla åldrar.
Sommarsemestrarna börjar nu gå mot sitt slut och i augusti tar vi tag i det igen och börjar då titta på och planera för den sista delen – multigym, balansbana, hinderbana och boulebanor!

Tills dess önskar vi er alla en skön fortsättning på sommaren. På återhörande!

Styrelsen

Midsommar i Jonstorp!

Äntligen Midsommar!

Nu drar det ihop sig! Kom till Gerdas Äng på midsommarafton och hjälp till, dansa och var med i lekarna och fika med egen picknickkorg.
Här är hålltiderna:
10.00 klär vi stången tillsammans. Ta gärna med egna blommor!
12.00 reser vi stången tillsammans. Sedan tar vi lunchpaus och kl 14.00 drar vi igång firandet med musik, dans och lekar!
Vi har anpassat lekarna och har begränsat antal firare pga restriktioner men det ska nog kunna bli bra ändå!
Varmt välkomna!

Håll utkik för ”Jonstorps Sport- och aktivitetscentrum/Active Park”…

Nattvandring i Jonstorp!

Vill du vara med och stötta våra ungdomar och skapa en lugn och trygg by?

Nattvandrarna är en grupp med företrädesvis föräldrar till ungdomar i årskurs 6-9 som är ute i byn på helgkvällarna. Syftet är att vuxna förebilder ska stötta våra ungdomar och skapa en tryggare by.  

Under 2019 fungerade denna grupp till en början väl, men gruppen gick i graven på grund av för lite resurser. Nu vill vi starta om nattvandring i Jonstorps byalags regi.

Det är inte svårt att bidra!

Upplägg

 • Säsongen sträcker sig mellan 1 maj – 30 september
 • I grupp om 3 personer går man fre/lör kväll ca 2 timmar var gång
 • Var person går 2-3 ggr/säsong
 • Schema för vandringarna skickas ut innan säsongsstarten 1 maj
 • Det finns en digital kurs som organisationen Nattvandrarna tagit fram och som man gärna får genomgå, men det är inte nödvändigt. Många i byn är redan utbildade och sunt förnuft gäller
 • Området som täcks in vid vandringarna är Jonstorps by, men man får gärna komma in med önskemål här 

Du som känner att du vill vara med och bidra (eller bara har någon fråga) skickar ditt namn och telefonnr i ett email till info@jonstorpsbyalag.se. Vi behöver svar senast den 9 april för att hinna planera årets vandringar.

Välkomna alla bybor!

Kolla in!

Nu har vår hemsida fått en ny kostym! Vi hoppas att ni gillar den och hittar vad ni söker här, vi tycker själva att den är mer överskådlig. Det finns säker fel på sidan som vi inte har upptäckt – hör gärna av er så fixar vi! 

I skrivande stund är ett nytt byablad under produktion, håll utkik i brevlådan om ett par veckor! Där berättar vi om allt möjligt som är på gång i vår by.

Föreningens årsmöte 2021 som var planerat till mars kommer pga restriktioner blir framskjutet tills senare i vår. Vi meddelar här på hemsidan och i våra sociala medier så fort vi vet ett datum som känns rimligt.

Det är också dags att förnya medlemskapet i byalaget genom att betala in 200
kr/hushåll via Swish 123 027 3011 eller Plusgiro 68 73 39-2. Märk
inbetalningen med namn och mailadress eller gatuadress så förenklar du vår
administration.
Styrelsen jobbar helt ideellt men för att vi ska kunna anordna festligheter och
trycka Byabladet är vi helt beroende av era medlemsavgifter.

Jonstorp från ovan (bild från Wikipedia)
Jonstorp från ovan (bild från Wikipedia)

Vad gör byalaget?

Under en stor del av 2020 fick flera traditionella evenemang ställas in. Under
hösten samlade vi krafterna och samordnade en namninsamling till Trafikverket
med krav på en bättre trafiklösning, gav ut ett byablad som delades ut till 2000
hushåll i byn med omnejd och anordnade en byadag med korv, fika och
tävlingar på Halloween.

Vad gör vi då i år?

Under 2021 jobbar vi till exempel med:

Valborgs- och midsommarfirande, den efterlängtade julmarknaden och
kanske däremellan en skördefest i september

 • Samordning av nattvandring
 • 3 nummer av Byabladet
 • Bevakar den nya detaljplanen för Jonstorps centrum
 • Bevakar Trafikverkets fortsatta planer för trafiksituationen runt byn
 • Utnämning av Årets Jon
 • Framtiden för det gamla bankhuset / biblioteket
 • Förbättrade bussförbindelser
 • Förbättrad belysning i byn

Är du intresserad av att vara med?

Hjälpa till att anordna festligheter, nattvandra, jobba med Byabladet eller vill du
engagera dig i framtiden för det gamla bankhuset? Eller är du intresserad av att
vara med i vår trevliga styrelse?

Hör av dig till oss! Maila till info@jonstorpsbyalag.se
eller ring ordförande Helena Stjernström på 0705-300082.