Jonstorps Sport- och aktivitetscentrum /Active Park – nära ett genomförande nu med hjälp av dig!

Hej Jonstorp!

men även invånare i Svanshall, Rekekroken, Farhult, Görslöv och Mjöhult 


Jonstorps Sport- och aktivitetscentrum /Active Park – nära ett genomförande nu med hjälp av dig!
(Klicka här för Infoblad!)

Nu gör vi en gemensam kraftansträngning och kampanj för att hitta den sista finansieringen till vårt nya sport- och aktivitetscentrum/ Active Park. Vi har klart ca. 85% av finansieringen och nu försöker vi att påskynda genomförandet genom att vända sig till privatpersoner/hushåll och företag – du är väl med? Det här kommer att vara till för oss alla!

Nu kan du som invånare vara med och bidra till det vi vill kalla Jonstorps Sport- och aktivitets-centrum/Active Park – som blir ett nytillskott med 8.000 m² och innefatta utegym (maskiner, rörelse/balansbana och hinderbana) boulebanor med trevlig mötesplats och en konstgräsplan.
Detta tillskott är tänkt att komplettera övriga befintliga anläggningar som finns i området idag fotbollsplaner, ishockeyrink, gymnastikhall, multiarena, uterink, tennisbana samt gymnastikhall) och som nyttjas som av barn, ungdomar och vuxna från byn och grannbyarna, individuellt och i olika lagidrotter. Ett sport- och aktivitetscentrum betonar hälsa, rörelse och aktivitet som gynnar alla åldrar, där var och en kan ta del av någonting; seniorer/pensionärer (mor- och farföräldrar), familjer, ungdomar och barn och stärker den sociala gemenskapen och möten över åldersgränserna.

Vi startar kampanjen med en kick off nu på söndag den 16 maj mellan kl.14.00-17.00. Det samlade förenings- och aktörslivet, 11 föreningar och aktörer, står samlade bakom arrangemanget och bjuder in vuxna och barn till en corona-anpassad tipsrunda med målgång i området för Sport- och aktivitetscentrum (i närheten av värmeverket). Väl i målgången lämnar du in svaren och svarar på en utslagsfråga (det blir trevliga priser till ett antal vinnare i både vuxen som barnkategorin). Du får möjlighet att ta ett eget första fysiskt ”spadtag”, bidra till genomförandet med att köpa kvadratmetrar (swish) och titta på skisser på hur vi tänker oss att området skall se ut och med vilken utrustning.
Vi bjuder även på grillad korv, kaffe och dricka!


”Kick-off” med tipsrunda med det samlade förenings- och aktörslivet söndagen den 16 maj kl.14.00 – 17.00 

Det samlade förenings- och aktörslivet i byn står gemensamt bakom att få till genomförandet av
Jonstorps Sport- och aktivitetscentrum /Active Park och bjuder in privatpersoner/invånare i Jonstorp men även övriga grannbyar till en enklare tipsrunda med målgång i det tänkta området nere på gräset vid värmeverket (nära Kullaparken).

På 11 ”föreningsstationer” utspridda i byn, kommer det att finnas frågor till både vuxna och barn.
En del av föreningarna kommer att ha lite enklare egna aktiviteter på sin ”station”.

Se översikt var respektive förening står (bilaga)
På svarsblanketternas baksida finns också en översiktlig bild/karta på var ”stationerna” finns placerade i byn.

OBS! Det är möjligt att börja på valfri station (och inte nödvändigtvis starten/första station Jonstorps IF Fotboll vid klubbstugan) t ex vid kyrkan, gamla bankhuset/biblioteket, Gerdas äng eller i hamnen samt vid en tid senare än kl.14.00 för att hålla Corona avstånd.
Det kommer att finnas svarsblanketter på varje station.

Medtag också din egen penna/pennor att skriva/fylla i blanketten med.

I målgången lämnar du in dina svar efter att du svarat på en utslagsfråga. 
Det blir trevliga priser till ett antal vinnare i respektive kategori.

Här får du möjlighet att ta ett eget första fysiskt ”spadtag” för att markera starten av genomförandet och bidra till detta genom att köpa egna kvadratmetrar (swisha) och titta på skisser på hur vi tänker oss att området skall se ut och med vilken utrustning.

Vi bjuder även på grillad korv, kaffe och dricka!

Bakgrund och historik
Jonstorps IF Fotbollsklubb började för drygt 2 år sedan att planera för att på egen hand försöka få till en konstgräsplan men snart tillkom även ett utegym m.m. och boulebanor i samarbete med byalaget, då man även såg behoven att dessa. Extern finansiering till sakerna har sökts (Jonstorps IF FK står som ansökare) från flera olika håll (främst från Allmänna arvsfonden men även Sparbanken Gripen, SISU och Svenska Fotbollsförbundet m.fl.). Den totala omslutningen för genomförandet av innehållet ligger på 6.5 mkr inklusive moms där mellan 85-90% av kostnaderna är finansierade – det saknas i dagsläget lite drygt 10%.

Till detta (det ligger inte inom ramen för projektbudgeten) har byalaget också nyligen ansökt om ca. 130. 000 kr för en tänkt mötesplats med grön miljö i anslutning till boulebanorna (vi tänker belysning, sittplatser, bord men även t ex växter/växtlighet, spaljeer och markarbete). Vi kallar det lite skämtsamt för den ”franska hörnan” och hoppas på att detta skall bidra till att lyfta miljön i anslutning till planen och utegymet och göra det till en trivsam mötesplats!

Det finns en fin gammal historik i Jonstorp av att ideella krafter, privatpersoner och föreningar gått samman för att genomföra olika projekt. I slutet av 1950-talet bildade man stödföreningen för Jonstorps IF:s konstisbana som skulle arbeta för att genomföra tillkomsten av densamma. Man sålde andelar till idrotts- och ishockeyintresserade människor och snart fick man ihop så mycket att projektet kunde genomföras. Arbetet påbörjades hösten 1957 och i december samma år kunde banan invigas med ideella medel och åtskilliga frivilliga arbetstimmar nedlagda.   

I närtid finns exemplet tennisbanans tillkomst. Tennisbanan är byggd år 2015 av Höganäs Kommun och Jonstorps Byalag på initiativ av byalaget och med generösa bidrag från Sparbanksstiftelsen Gripen.