Ett säkert och tryggt Jonstorp!


Bjuder in till ett nytt möte på temat trygghet och säkerhet torsdagen den 11 november
kl.19.00 i Jonstorpsskolans matsal. Kommunens säkerhetsansvariga Kristina Pålsson
samt kommunpolisen Helen Alexandersson deltar och ger oss det senaste. Vi fårmöjlighet att ställa frågor och diskutera läget i byn.
Kan vi också utöka deltagandet i Nattvandringen som är tänkt att få igång till våren igen
och kan vi få till den fysiska ”grannsamverkan” i byns olika områden och kvarter igen?
Vi bjuder på kaffe och kaka till! Vi hoppas på god uppslutning
Välkommen!
Styrelsen
Jonstorps- By- och företagsförening