Frågor och inspel till lokal valdebatt och politikerutfrågning i Jonstorp

Som vi tidigare aviserat så arrangerar vi åter igen en lokal valdebatt i Jonstorp inför valet i september, måndagen den 29 augusti med start kl.19.00 i Jonstorpsskolans matsal.

OBS! Vi öppnar kl.18.30 så att vi kan servera kaffe/fika innan debatten börjar kl.19.00 – kom alltså gärna i god tid så att ni kan hinna ta kaffe/fika och sätta er.

Samtliga partier, 8 st, som är representerade i kommunfullmäktige är inbjudna och har tackat ja till att delta.
Vi tänker att debatten ska ligga kring den politik de politiska partierna vill föra lokalt i kommunen, men med betoning på Jonstorp och dess omnejd, men startar kort inledningsvis med vad som skett eller inte skett den gångna mandatperioden.

Vi tänker oss ett liknande upplägg som förra gången med en blandning av förberedda ämnen och frågor att ställa av våra moderatorer i kombination med frågor direkt från er som lyssnar och är på plats.


Vi önskar därför nu att få in angelägna frågor, inspel, ämnen etc. från er så att vi kan förbereda kvällen.


Mejla in på: info@jonstorpsbyalag.se och senast till den 22 augusti är vi tacksamma!
Hör av er och boka även in kvällen den 29 augusti!