Årets Jon 2022 utsedd!

Idag söndag 2 oktober överlämnade Jonstorps byalag årets hederspris ”Årets Jon” till en person som på ett särskilt sätt arbetat för byn och bybornas bästa under det gångna året. Priset gick i år till en förvånad och glad Paul Myllenberg som  mycket välförtjänt blev Årets Jon 2022.

Han överraskades i samband med en spännande och höstsolig hemmamatch på söndageftermiddagen. 

– Jag var helt fokuserad på matchen, skrattar Paul, jag blev alldeles tagen på sängen! Fantastiskt roligt!

Priset består av ett diplom samt en skulptur av jonstorpskeramikern Yvonne Larsson.

Juryns motivering:

Som ordförande i Jonstorps IF Fotbollsklubb har Paul Myllenberg fortsattutveckla föreningens verksamhet och idag finns fler engagerade flickor ochpojkar än någonsin tidigare.
Föreningen är nu en av Kullabygdens största med runt 400 aktiva medlemmar. Föratt kunna utveckla verksamheten till att bli en fullt ut åretruntsport ochhantera logistiken kring ett ökat antal lag, har Paul också varit drivande iatt få till stånd en konstgräsplan i Jonstorp. Till detta har även adderats ettutegym, hinderbana och boulebanor.

Satsningen är till största delen finansierad med hjälp av ansökta medel frånolika aktörer och stiftelser, företag och lokala föreningar, hushåll ochprivatpersoner i byn och i princip utan support från kommunen. Denna insats harkrävt ett idogt, outtröttligt arbete och en extraordinär administrativ insatsfrån Paul, för att realisera Jonstorps nya Sport- och aktivitetscentrum, vilketkompletterar och utökar de fantastiska sport- och motionsmöjligheter som ges ibyn.

Paul har genom sitt driv och engagemang skapat fantastiska förutsättningar föross alla byinvånare, i alla åldrar, till mer aktivitet och rörelse men ocksåtill att öka attraktionskraften och att fler vill flytta hit till vårtfantastiska Jonstorp. Därför går hederspriset Årets Jon 2022 välförtjänt tillPaul Myllenberg, som på ett föredömligt sätt verkat för byns bästa!