Äntligen!

Höganäs kommun berättar nu att de har startat den sedan tidigare beslutade processen för ny detaljplan för gamla bankhuset / gamla biblioteket i Jonstorp. Detaljplanen ska leda till att byggnaden ska bevaras till sitt yttre. På första våningen ska så kallad ”icke störande centrumverksamhet” kunna etableras, det vill säga kommersiell småskalig verksamhet. Övriga våningar ska bli bostäder.

Många minns säkert att det för några år sedan pågick en tillståndsprocess med ombyggnad av huset till bostäder, men att det överklagades av församlingen. Den här gången är det annorlunda.

-Nu är kyrkan involverade, säger projektledare Bashir Chikho, och vi har tagit hänsyn till deras synpunkter och åsikter.

Trädgården runtomkring huset är med i planen och ska eventuellt bebyggas. Just nu utreds om det ska bli en tillbyggnad eller en ny byggnad. Men huvudbyggnaden, alltså ”gamla biblioteket” kommer att vara orörd på utsidan och bevaras som det är idag.

Detalplanen beräknas vara klar under hösten 2024. De som vill kommer att kunna yttra sig under samrådstiden som enligt tidplanen blir runt december/2023 – januari/2024.