Här hittar du kommunens ändrade översiktsplan:

Hela det nya förslaget finns på länk här . Det finns också utställt på Jonstorps bibliotek. Den 19 oktober och 2 november kl 15 – 18 finns kommunens representanter på plats på biblioteket för att svara på frågor.

Se nedan diverse dokument som handlar om översiktsplanen.