Skriv på – för en mer genomtänkt utveckling av Jonstorp!


Höganäs kommun har presenterat en översiktsplan (ÄÖP) för hur Jonstorp ska utvecklas. Byalagets styrelse har gått igenom planhandlingarna och tycker att vissa saker är bra, men att man måste analysera mer noggrannt innan man beslutar om det stora nya bostadsområdet vid Norra Kustvägen.

Vi gör nu ett upprop med namninsamling som vi kommer att lämna in till kommunen, där alla som vill stötta våra krav har chans att skriva under. Många röster gör oss starka – skriv under om du håller med!

Vi kommer att lägga ut listor att skriva under på ICA, Tunneberga Gästis, biblioteket, JIF:s klubbhus med flera ställen – håll utkik! Vi gör också en digital namninsamling på facebook för den som hellre skriver under där.

Namninsamlingen kommer att pågå tills i mitten av november.

Läs vår skrivelse här nedan. Du kan också skriva ut skrivelsen, samla in namn i din egen bekantskapskrets och lämna in listan till oss sedan.

Eller – skriv på vår digitala namninsamling här