Priset ‘Årets Jon’ är Byalagets sätt att belöna personer som på ett eller annat sätt gjort något extra för byn. Eller mera formellt: En hedersbevisning till en person som ”på ett föredömligt sätt verkat för Jonstorp”.
Jury är Byalagets styrelse. Och om den av någon anledning inte lyckas bli ense, har kassören utslagsröst. Priset består av ett inramat diplom och ett verk av en lokal konstnär.
Varje jonstorpare är välkommen att föreslå lämpliga pristagare. Enklast kan detta ske genom ett e-brev – klicka här.

2021 – Gunvor Jörgensen:

Juryns motivering: Hederspriset Årets Jon går i år till en välkänd profil som under många år har bidragit till Jonstorps kulturliv genom sitt outtröttliga engagemang för kultur i alla dess former. Som mångårig ordförande i Jonstorps byalag var Gunvor mycket aktiv som skribent i Jonstorp –Farhultbladet och arbetade till exempel för att uppmärksamma alla de fornfynd som vittnar om hur länge vår by har varit bebodd. Hon har dessutom länge höjt sin röst för bevarandet av värdefulla byggnader i byn. Men inte minst är hon initiativtagare till Jonstorps Kultursällskap som året om anordnar allt från föreläsningar till konserter och allsång. Inte ens pandemin kunde stoppa Gunvors entusiasm utan hon öppnade då helt enkelt sin trädgård och bjöd på en rad smittsäkra sammankomster med musiken och orden i centrum. Gunvor Jörgensen är ett självklart val som Årets Jon 2021, en person som har berikat vår by i många år och fortfarande är en eldsjäl för kulturen.

 

2020 – Johan Dahlberg:

120850802_1405888662933919_9222430929513161545_o

Juryns motivering: JIF Fotboll utför ett viktigt arbete för att utveckla våra ungdomar inte bara till duktiga fotbollsspelare, utan också till goda samhällsmedborgare. I detta arbete har Johan Dahlberg visat prov på en obegränsad entusiasm och fungerat som en av de mest framstående förebilderna.
Han har förutom sitt mångåriga styrelseengagemang även varit starkt bidragande till att man kunnat hålla ett slagkraftigt manligt representationslag baserat på egna ungdomar, fostrade inom JIF Fotboll. När föreningen haft brist på ledarresurser i tjejfotbollen, har han även avsatt tid att leda ett flicklag med stor framgång.
Covid 19 har under 2020 omöjliggjort genomförandet av Sommarmarknad och årlig loppis, några av klubbens mest inkomstgivande aktiviteter. Johan har då tagit initiativ till och drivit en ny covid-anpassad, veckobaserad loppis med mycket gott ekonomiskt resultat.
Som delägare i ett familjeföretag har han dessutom själv stöttat klubben som en viktig och frikostig sponsor.
Men kanske viktigast av allt, så har Johan satt sig över sin prestige och som inbiten GAIS-are lärt sig att älska ett Blåvitt lag.

 

2019 – Emelie Berg:

jon2019

Juryns motivering: Med ett varmt hjärta och ett brinnande intresse blir alla Jonstorps gymnaster i sitt esse. Du gör alla våra spänstiga gymnaster till riktiga superfantaster! Vi i Byalaget hyllar dina insatser för byn och höjer dig härmed till skyn!

Frågan är alltså därmed utredd – Årets Jon i Jonstorp är utsedd.

Emelie Berg är tränare och ungdomsledare i Jonstorps Gymnastikförening. Emelie har under sju års tid med stor entusiasm verkat för att Jonstorps gymnastikförening utvecklas och att en mängd ungdomar hittar till gymnastik och dans. Emelie har inte bara uppmärksammats av Byaföreningen utan även av Gymnastikförbundet Syd som utsåg henne till årets ledare.

Emelie betyder väldigt mycket för unga flickor och pojkar i Jonstorp och vi från By och Företagsföreningen uttrycker vår största beundran för Emelie Berg och det arbete som hon lägger ner.

 

 

tommylindqvist_aretsjon

2018 – Tommy Lindqvist:

Juryns motivering: Under Tommys 15 år som ungdomsansvarig i Jonstorp Tigers har en stor mängd duktiga hockeyspelare fostrats. Jonstorp har därigenom fått ett mycket gott rykte som plantskola för idrottsungdomar. Bland de spelare som gått vidare till större klubbar, har 6 stycken fått möjlighet att spela i de amerikanska ligorna NHL och AHL. Helt unikt för en klubb av Jonstorps storlek. Vidare har Tommy som ordförande i klubben stoppat initiativ till att vilja flytta hockeyarenan till centralorten Höganäs och istället fått kommunen att investera i en välbehövlig renovering och utbyggnad i Jonstorp.

torlarsson_aretsjon

2017 – Tor Larsson:

Juryns motivering: Tor har med stor energi, entusiasm och envishet värnat om Jonstorps föreningsliv inom såväl Byalag, som Scoutkår och tennisförening. Tack vare ditt idoga arbete med föreningslivet, har Jonstorp fått uppleva många kul aktiviteter och till och med fått en egen tennisbana. Det är tack vare sådana krafter som din, som Jonstorp lever och utvecklas. Byalaget vill rikta ett stort tack till Tor för detta och hoppas givetvis få se dig delaktig framöver i byns aktiviteter!

Årets Jon Ulf Molin

2016 Ulf Molin:

Juryns motivering: ”Född och uppvuxen i Jonstorp och en aktiv spelare i Jonstorps IF i både fotboll och ishockey. Du är en hängiven maratonlöpare har vi förstått och det är ofta vi ser dig springande i byn. Vi vet alla vem du är och vad du sysslar med. Men det är inte därför vi har valt dig till Årets Jon 2016. Det är för att du brinner så för vår lilla by och du förstår den speciella andan vi har här. Du har ett stort engagemang och varmt hjärta för Jonstorp och vi vill tacka dig för att du har satt Jonstorp på kartan och gjort Jonstorp till Höganäs Kommuns nya framsida.. ”

 


2015 Solbritt Gullmo:

Juryns motivering: ”I hela Sverige firar man midsommar men bara i Jonstorp är firandet ackompanjerat av Solbritt Gullmo. Med ditt dragspel och din breda varma skånska har du lett oss i ringlekarna i mer än trettio år. Vad vore midsommarfirandet på Gerdas Äng utan dig? Du värnar om hembygden och traditionerna och ställer troget upp år efter år. Ditt stora engagemang för musik och barn smittar av sig och det är med en stor glädje som vi i Jonstorps Byalag har utsett dig till Årets Jon 2015. Du betyder mycket för vår lilla by. ”

 


2014 Patrik Bengtsson:

Juryns motivering: ”Vad vore vi i Jonstorp utan en affär? När vi fick ICA nära och Patrik Bengtsson som affärsägare till Jonstorp så fick vi en affär som bryr sig. Patrik är alltid glad och har alltid tid att lyssna. Vill man ha något eller funderar över något så finns det alltid tid att lyssna och hjälpa till. Utan tvekan kan vi säga att det är tack vare Patrik som vi kan säga att vi har fått ett mer levande Jonstorp. Ombyggnaden och satsningen av affären har betytt väldigt mycket för alla i Jonstorp.  De senaste åren har vi sett en stor förändring i affären och den nya charken är en oas för oss Jonstorpare! Du har ett stort engagemang som betyder mycket och som gör att man gärna handlar hos dig! ”

 

2013 Patrik Wirén

Juryns motivering: ”Vad vore Jonstorp utan sitt föreningsliv? Och vad vore föreningarna utan de eldsjälar som bygger grunden för deras verksamhet? Årets Jon är en
eldsjäl som brinner med klarare låga än de flesta.
För ditt enorma engagemang kring såväl Kullamarknaden som Jonstorps IF:s loppmarknad vill Jonstorps byalag härmed tilldela dig priset Årets Jon. Väl medvetna om att det är många, många som arbetar ideellt i Jonstorps IF så är du ett föredöme med ditt outtröttliga arbete. Därmed får du stå som symbol för alla dem som möjliggör verksamheten i Jonstorps IF.Tack Patrik. Och tack alla ni andra.”

2012 Leif Franzén-Högdahl & Thomas Franzén

Juryns motivering: ”Tradition, trivsel och god mat i riklig mängd – till Tunneberga Gästgifvaregård vallfärdar gästerna från vida ikring i en aldrig sinande ström.
För ert engagemang för att bevara och utveckla den skånska gästgivartraditionen och göra Tunneberga Gästgifvaregård till en inbjudande mötesplats
i Jonstorp vill Jonstorps byalag härmed tilldela er priset Årets Jon. Gästgiveriet har anor från 1700-talet och hos er är gästfriheten och traditionerna lika levande idag. Ert engagemang har bidragit till att göra Jonstorp till en plats att vilja komma till och att vilja stanna kvar på!”

2011 hamnkapten Leif Olsson

Juryns motivering: ”För ditt enorma engagemang och fina jobb med att inspirera till- och driva upprustingen och utvecklingen av Jonstorps hamn och göra Hamnen till en inbjudande mötesplats i Jonstorp vill Jonstorps byalag härmed tilldela dig priset Årets Jon. Under de senaste åren har vi sett en fantastisk förbättring i Jonstorps Hamn. Hamnen har muddrats, det har tillkommit en ny flytbrygga med flera nya båtplatser och grönområdena runt hamnen är finare än någonsin. Du har varit en stor kraft i detta arbete och i många andra insatser som alla bidragit till att göra Jonstorp till en härlig plats på Jorden!”

 

2009: Conny Palmkvist

Juryns motivering:
”Conny Palmkvist må idag bo i en större stad – den som tar del av hans författarskap behöver dock aldrig tvivla på hans hemmahörighet i det lilla bysamhället, Jonstorp.
Hans texter kännetecknas av en stark respekt för den enskilda, lilla människan och dennas ofta enkla omständigheter.
Hans syn på bygemenskapen är ingalunda okritisk – men ändå präglad av förståelse och kärlek. Conny Palmkvist har med sina texter gett vår by en plats på den svenska litteraturkartan. Hans författarskap bidrar till att ge röst åt ett Sverige som lätt kommer bort i ett samhälle som i stigande grad belönar storskalighet.
Därför är Conny Palmkvist en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Jon.”

2008: Carina Bonde och Sven Stjernkvist

Juryns motiveringar:
”Carina Bonde – Jonstorps bibliotekarie – har under många år varit en garant för att Jonstorps Bibliotek varit ett läslustens, kulturens och bildningens centrum i byn.
Hon har envist arbetat för ett öppet och modernt bibliotek, dit alla är välkomna. Här får barn sina första läsäventyr, här hämtar småbarnsföräldrar sina favoritböcker, här möts pensionärer, här samlas föreningar, hit kommer spännande föreläsare…
Nu har tanken väckts att förvandla hela biblioteksbyggnaden till ett förenings- och kulturcentrum – med biblioteket som en självklar bas. Byalaget diskuterar möjligheterna för detta med övriga föreningar, med kommunen, med skola och universitet. Utan Carinas långa och målmedvetna arbete hade denna diskussion inte ens varit möjlig.
Därför är Carina Bonde en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Jon.”

”Sven Stjernkvist bistod Byalaget just i det ögonblick, då arbetet för att återskapa byns strandpromenad föreföll att bli en golgata-vandring. Han gick in i projektet med sitt fackkunnande och sin yrkesbakgrund, men framför allt med entusiasm, en stark vilja och en stor portion uppfinningsrikedom.
Resultatet blev inte bara att promenaden snabbt blev klar – Svens insatser bidrog också till att arbetet kunde genomföras till väsentligt lägre kostnader.
Utan Svens avgörande insatser hade Strandpromenaden inte funnits – men nu finns den där och gör en viktig del av vår by tillgänglig för alla.
Därför är Sven Stjernkvist en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Jon.”

2007: Daga Johansson och Theo Strömklint

Juryns motiveringar:
”Redan som barn bodde Daga Johansson under en tid i Jonstorp. Det är dock 1952, då Daga som examinerad lärare kom tillbaka till byn, som historien börjar. Daga Johansson blev Jonstorp trogen under resten av sitt yrkesliv – och är det än idag. Generationer av jonstorpare har lärt sig läsa, skriva, räkna och att upptäcka världen under Dagas ledning.
Besökare och nyinflyttade påpekar ofta att Jonstorp är en öppen och trevlig by. En plats där människor hälsar på varandra, lyssnar till varandra, bryr sig om varandra.
Det finns en otvetydig koppling mellan Dagas livsgärning som folkbildare och förebild, och det öppna, vänliga klimat som ännu idag präglar vår by. Den äldre generationen förtjänar dessutom ett erkännande för det samhälle de skapat åt oss.
Därför är Daga Johansson en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Jon.”

”Det var strax efter millennieskiftet och vi var många som misströstade om möjligheterna att få bredband till vår by. Allt pekade mot att det skulle dröja mycket länge innan den moderna kommunikationstekniken skulle nå Jonstorp.
Men medan de stora tele- och datadrakarna fnös åt vår by, hade 13-årige Theo Strömklint egna idéer.
Han letade upp ett dataföretag som kunde tänka sig att satsa på Jonstorp, trots att det är litet. Med en hemsnickrad brevlåda utanför den strömklintska villan rekryterade Theo abonnenter. Det här var inte lätt, långt därifrån. Men långt före många av våra grannbyar fick Jonstorp bredband.
Genom att tänka nytt, annorlunda och i rätt format lyckades Theo Strömklint. Detta har gynnat både företag och boende – och visar att ett litet samhälle ingalunda måste stå vid sidan av den tekniska utvecklingen.
Därför är Theo Strömklint en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Jon.”

2006: Mats Olsson

Juryns motivering:
Mats Olsson har med värme, humor och stor respekt för det lilla samhället, återkommande skildrat Jonstorp och Jonstorp IF i sina krönikor i Expressen.
Hans texter har skapat kunskap om och nyfikenhet på Jonstorp. Inte bara i fotbolls-Sverige – ja, rentav ända in i det svenska VM-laget – utan framför allt hos det stigande antal människor som varje år besöker vår by.
Det lilla formatet, den lilla byn – läs: Jonstorp! – som Mats Olsson skildrar står för ett positivt alternativ i ett samhälle där den förment rationella storskaligheten gör sig allt bredare.
När utmärkelsen ‘Årets Jon’ nu för första gången delas ut, är därför Mats Olsson en mycket värdig mottagare.