I naturvårdsplanen för Höganäs kommun beskrivs bla hur områden i Jonstorp med omnejd ska bevaras.

Mer generellt beskrivs detta i dokument A och mer specifikt för områden i Jonstorp i dokument B.

Klicka på länkarna här nedan för att läsa om detta!

Naturvårdsplanen Del A

Naturvårdsplanen Del B