Om Jonstorps Byalag

Jonstorps Byalag, i dagligt tal ofta kallat ”byalaget”, är en
medlemsförening som verkar i Jonstorp. Vi anordnar evenemang under året, till exempel valborgsfirande vid Revet, midsommarfirande på Gerdas äng och julmarknad. Vi samarbetar med byns övriga föreningar, driver lokala frågor och verkar för en ökad trivsel i byn.

3-4 gånger per år ger vi ut Byabladet med aktuell information om Jonstorp med omnejd.
Medlemsavgiften är 200 kr / hushåll och år. Om du inte redan är medlem, kom med genom att betala årsavgiften via Swish 123 027 3011 eller plusgiro 68 73 39-2. Märk inbetalningen med namn och mailadress.

Styrelsen sammanträder ca 3 ggr / termin och årsmöte en gång per år. Kallelse till årsmötet annonseras på vår hemsida genom våra sociala medier samt på anslagstavlor som sitter uppsatta i byn.
Har du förslag på något vi borde jobba med? Maila till info@jonstorpsbyalag.se
Våra stadgar hittar du här.
Organisationsnummer 802451-5408.